Như tên, bài nầy sẽ hướng dẫn các đồng râm coi các bộ Anime trên VnAnime bằng máy tính nhẹ nhàng, ít hao tốn năng lượng nhất.

Trong Clip có gì? > Coi đi rồi biết!

Tại sao lại dùng Pot Player? > Vì nó nhẹ, dễ sử dụng!?

Cần lưu ý gì không? > Thủ tiêu, xóa sạch mọi Player, ứng dụng, phần mềm dùng để xem + K-lite Codec Pack trước khi cài Pot Player!

Why tại why? > Vì không dùng hết chức năng của mấy cái đó, đâm ra gây nặng máy!

 

Link tải những thứ liên quan:

About The Author

Highest Slave

Ta là Dừa ngoài hành tinh – một loài thực vật bậc cao có khả năng suy nghĩ.

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.