Operation: Remake 480p to 720p

Vầng hiện nay thì người chuyên viết thông báo chơi trò ninja nên đành thay thế viết tạm. Hiện nay bên mình đang test encode video cũ có độ phân giải dưới 720p lên 720p (upsclaling video). Vì lí do: những bộ ...