Tổng kết nửa năm

Tại sao bài viết này lại được sinh ra? Vâng, y chang cái tên của nó, chỉ để tổng kết và tự kỷ chứ không còn lý do bệnh bựa nào khác. Trước tiên là tôi - @ssmin tối thượng của cái VNA này, xin chân thành cám ...